Intro 

Home 

Płyty   

O autorach 

   Książki  

Sklep  

Kontakt   
mp3  Linki  

HOME

 
 

 

Witamy na stronie poświęconej muzyce wnętrza. 
Strona prezentuje twórczość i idee zamysłu muzycznego AMARANTI.

 

AMARANTI to muzyka wnętrza - muzyka nastrojowa i inspirująca, sprowadzająca wytchnienie i pozytywną energię. Ideą jej twórców jest połączenie profesjonalnego podejścia do muzyki z podejściem pozamuzycznym 
- nie poprzestawanie na samym tylko sprawnym poruszaniu się w ustalonych regułach muzycznych poszczególnych gatunków, ale jednoczesna przekazywanie poprzez muzykę świata wnętrza. 

Muzyka może przecież być narzędziem do komunikacji z tym co podświadome (np. najróżniejsze emocje i wzorce społecznych ról i archetypy, witalność i chęć do życia) i nadświadome (nasza sfera duchowa - uczucia wyższe, potencjał duszy i poczucie duchowej wolności). 
Z jej pomocą niejednokrotnie odkrywamy wiele nowych obszarów.
Może także być pomocnym narzędziem w osiąganiu życiowej dojrzałości (pełni sił, chęci do życia, wiary we własne możliwości, stabilności emocjonalnej i umysłowej itd.) i wewnętrznej harmonii. 
Pomaga połączyć w nas to co świadome, podświadome i nadświadome.

Muzyka jest zatem świetną sposobnością i pomocą do zintegrowania wszystkich aspektów naszego wnętrza (jednocześnie naszego życia i całej naszej rzeczywistości) w jedną całość. Może wytwarzać klimat bezpieczeństwa i może pomagać w przekroczeniu wewnętrznych lęków, wspierając w przekraczaniu naszych wewnętrznych barier.

Potrzebujemy przekroczenia samoograniczeń tkwiących w naszym sposobie myślenia i utrwalonych wzorcach emocjonalnych. Musimy uczynić nasz wewnętrzny i zewnętrzny świat bardziej plastycznym i pełnym. 
Drogą do tego celu powinno być zintegrowanie w nas naszego aspektu racjonalnego, irracjonalnego i nadracjonalnego (duchowego).

Jeżeli funkcjonujemy jedynie racjonalnie, to możemy poczuć się w znacznym stopniu odcięci od świata emocji i naszej witalności, które to sfery są znacznie bardziej przedracjonalne. Z kolei, jeżeli tylko jesteśmy irracjonalni, to - chociaż nasz wewnętrzny świat jest wtedy bardzo urokliwy i tajemniczy -  mamy spore problemy w odnalezieniu się w otaczającym nas świecie i funkcjonowaniu w codziennej rzeczywistości.
Najbardziej optymalnym stanem jest nie tłumienie tego co irracjonalne przy jednoczesnym zintegrowaniu tej sfery z racjonalnością i duchem.

Mimo wszystko życie i rzeczywistość przypominają paradoks, a nasze doświadczanie całości przekracza wąskie ujęcia rozumowe. Nie musi to jednak oznaczać, że rozum nie ma w tym wszystkim jakiegoś swojego miejsca w całości naszej osobowości i jestestwa.

 

Właśnie takie - powyżej przedstawione - stanowisko przyświecało nam w tworzeniu pomysłu Amaranti; taki jest kierunek naszego odczuwania i postrzegania muzyki przy jej tworzeniu. 
Ma ona nas zarówno bawić, jak i rozwijać - dawać przyjemność i wytchnienie, a także inspirację i wolę.
Dużą rolę poświęca integracji i harmonizowaniu (pewnego rodzaju terapii) tego co podświadome, a jednocześnie nie odcina się od ładu płynącego z poziomu rozumu i wolności wewnętrznej płynącej ze sfery duchowej.  

AMARANTI to zamysł muzyczny ze wszech stron opowiadający poszukiwaniom współczesnego słuchacza, mającego dostęp do tak wielu przecież gatunków muzycznych i koncepcji postrzegania rzeczywistości. 
Dlatego jesteśmy otwarci na walory najróżniejszych gatunków i rodzajów muzyki. Doceniamy to co w muzyce jest archaiczne, etniczne, rdzenne i pierwotne (m.in. poprzez używanie wielu tradycyjnych i dawnych instrumentów z rożnych części świata), jak i otwarci jesteśmy na nowoczesną aparaturę tworzącą narzędzie muzyczne XIX wieku. 
Dawne instrumenty muzyczne z jednej strony nie straciły nic ze swego uroku i niepowtarzalności, a z drugiej strony były przecież dla ludzi dawnych czasów - ich współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami wyrażania się poprzez dźwięk.

 

 

Dzisiejsze czasy to synteza wielu zjawisk i wielu kultur - także w obszarze muzycznym. Każdy z nas zetknął się przecież z takimi gatunkami muzycznymi jak jazz, blues, rock, pop, hip-hop, rap, jak i bardziej klasycznymi nurtami muzyki poważnej.

Inaczej było w dawnych czasach, kiedy dawni arystokraci i zamożni mieli dostęp do muzyki salonowej, obecnie umownie nazywanej poważną czy klasyczną, a ludzie ubożsi mieli swoją muzykę folkową, dzisiaj często nazywaną muzyką etniczną.

Czasy jednak zmieniły się - choć mamy swoje muzyczne preferencje, to jednocześnie mamy dostęp do wielu gatunków muzycznych i wielu kultur. 

O ile dawny mieszkaniec Indii miał zasadniczo dostęp do ujęć rzeczywistości typowych dla tej kultury, a w przypadku religii - zasadniczo do hinduizmu, 
a dawny mieszkaniec Europy postrzegał świat dokładnie zgodnie z chrześcijańską wizją rzeczywistości, to dzisiejszy człowiek (mieszkaniec Europy, czy ogólnie cywilizacji zachodniej) ma dostęp do wielu różnych ujęć,  
i nawet jeśli nie interesują go inne kultury i sposoby rozumienia rzeczywistości, to już w swojej edukacji szkolnej napotyka na szereg innych sposobów tłumaczenia świata, niż tych w dawnej Europie. 
Stąd też naturalną rzeczą jest, ze wielu słuchaczy interesuje się muzyką, która nie przynależy do jednego tylko gatunku - elementy muzyki klasycznej spotyka się w muzyce np. rockowej, czy wpływy folkowe w różnego rodzaju nurtach rock and rolla

 

Dzięki takiemu szerszemu podejściu do muzyki wyrażamy nadzieję, że w zamyśle muzycznym Amaranti każdy będzie mógł odnaleźć coś dla siebie.

Nasza koncepcja to, by poprzez muzykę wzmacniać poziom własnej satysfakcji życiowej, by muzyka zarówno bawiła, jak i była terapią, by była zarówno czymś wciągającym transowo oraz by była medytacją.
Krótko mówiąc - by czas, który z nią spędzacie był dobry i pomagał w osiąganiu w życiu właśnie tego, czego chcecie.

 

Rozwój Duchowy SUPER TOPLISTA STRON MUZYCZNYCH Control C@fe